Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o.o.

O nas | Aktualności | Oferta | Projekty | Dokumenty | Linki | Przetargi | Kontakt

Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o. o.

Uprzejmie informujemy, że "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny" Sp. z o.o. z dniem 23 lipca 2009 r. zmienił nazwę na "Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego” Sp. z o.o. Zmianie uległ także adres Spółki - obecnie ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, a także adres strony internetowej na www.citt.lublin.pl oraz adres poczty elektronicznej na biuro@citt.lublin.pl. Pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian.


Misją Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego sp. z o.o. jest zwiększenie konkurencyjności i dynamiki rozwoju regionu lubelskiego poprzez:

  • stworzenie środowiska innowacyjnego w regionie pozwalającego na efektywny transfer technologii z instytucji naukowo - badawczych do przedsiebiorstw;
  • pobudzenie lokalnej przedsiebiorczości i przyciagnięcie zagranicznych inwestorów;
  • wspomaganie projektów innowacyjnych i nowych innowacyjnych przedsiębiorstw zakładanych przez pracowników i absolwentów uczelni m.in. poprzez udostepnienie infrastruktury biurowej i badawczej pomoc instytucjom naukowo - badawczym i przedsiębiorstwom w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów innowacyjnych.


Strony internetowe projektów:
www.energia-dla-firm.pl/Press-pack
Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT (logotypy)

Partnerzy:
Politechnika Lubelska | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Instytut Kształcenia Kadr
Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"
Inkubator Technologiczny

Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o.o.